Danh sách các lớp ngoại ngữ 2 (nâng cao), Học kì 1, Năm học 2022-2023

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 29 Tháng 8 2022 16:54

Khoa Ngoại ngữ thông báo Danh sách các lớp Ngoại ngữ 2 nâng cao

Học kì I, Năm học 2022-2023

---------

 

SINH VIÊN XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY

 

Lưu ý:

1. Các lớp ngoại ngữ 2 (nâng cao) ở HK1, NH 2022-2023 chỉ dành cho sinh viên từ K19 trở về trước (không nhận SV K20 trở về sau)

2. Điều kiện: đạt (từ điểm D trở lên) cả 3 môn cơ bản (Tiếng Pháp 1,2,3 / Tiếng Trung 1,2,3)

3. Các sinh viên không đủ điều kiện trên nhưng vẫn đăng kí sẽ không được ghi nhận.

4. Sinh viên đã đăng kí học ở các học kì trước nhưng không đóng học phí sẽ không được phép đăng kí lại.

5. Các lớp Tiếng Trung nâng cao: sỉ số tối đa 50 sinh viên / lớp. Căn cứ thời gian đăng kí sớm nhất để ghi nhận danh sách đăng kí.

    Riêng lớp Tiếng Pháp nâng cao được mở rộng đến 54 sinh viên (ghi nhận tất cả sinh viên đủ điều kiện còn lại của K19)

6. Sinh viên chưa đăng kí được ở HK1 có thể đăng kí lại ở HK2 hoặc chủ động tích luỹ chứng chỉ.

7. Sinh viên theo dõi lịch học tại trang thongtindaotao trong tuần này

8. Thời gian học: tiết 11,12,13

Được đọc 8715 Lần