Về việc sinh viên từ Khóa 19 trở về trước ngành Sư phạm tiếng Anh làm đơn xin thực tập lại

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ sáu, 29 Tháng 9 2023 16:04

Để chuẩn bị địa bàn thực tập cho sinh viên các ngành sư phạm năm học 2023 -2024, các sinh viên từ Khóa 19 trở về trước ngành SPTA trở về trước chưa đi thực tập hoặc đã đi thực tập nhưng kết quả không đạt, và có nguyện vọng muốn đi TTSP phải làm đơn xin đi thực tập lại, cụ thể:

- SV tải mẫu đơn theo mẫu và điền thông tin đầy đủ.

- SV nộp đơn trực tiếp tại VPK D.105, gặp thầy Đỗ Tiến Lộc. 

*Hạn chót nộp đơn: Trước 17g00 thứ tư (ngày 4.10.2023)

Được đọc 5624 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ sáu, 29 Tháng 9 2023 16:10