[Khóa 22] Thông báo nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ ba, 17 Tháng 10 2023 15:55

Thực hiện thông báo của Nhà trường về việc nộp bằng bản sao Tốt nghiệp THPT, Khoa thông báo đến sinh viên như sau:

1) Đối tượng nộp:

- Tất cả sinh viên Khóa 22.

2) Yêu cầu dành cho sinh viên:

- Nộp Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Bản sao y bản gốc cho Lớp trưởng (KHÔNG nộp bản gốc).

3) Yêu cầu dành cho Lớp trưởng Khóa 22:

- Thu Bản sao của SV trong lớp, đánh số thứ tự và sắp xếp theo danh sách lớp.

- Tải file mẫu danh sách và thực hiện theo hướng dẫn trong file.

- Nộp danh sách bản giấy kèm theo các bản sao về Văn phòng Khoa và upload file danh sách vào link drive: https://tinyurl.com/Nop-DS-ban-sao-TNTHPT

(Đặt tên file: Mã lớp_Danh sách nộp bằng tốt nghiệp THPT).

Thời gian thực hiện: hạn chót ngày 17/11/2023.

Lưu ý:

- Yêu cầu các lớp thực hiện đúng theo yêu cầu thông báo. Quá thời hạn trên nhà trường sẽ tạm thời đình chỉ học tập từ học kỳ II năm học 2023 – 2024 đối với các sinh viên không chấp hành thông báo này, đồng thời trừ 10 điểm rèn luyện ở học kỳ I do vi phạm qui định của trường (khoản 3 điều 5 của Quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy trường Đại học Sài Gòn - Quy định được ban hành kèm Quyết định số 2402/QĐ-ĐHSG-CTHSSV ngày 24/11/2015).

- Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp các lớp nộp trễ, thiếu sót hồ sơ hoặc cá nhân nộp lẻ.

Được đọc 5955 Lần