Thông báo cơ cấu lớp các đợt Thực tế chuyên môn 2, Học kì 1, Năm học 2023-2024

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ tư, 04 Tháng 10 2023 10:48

Khoa Ngoại ngữ thông báo cơ cấu lớp các đợt Thực tế chuyên môn 2

Học kì 1, Năm học 2023-2024

---

A. TRONG NƯỚC

* Đợt 1: từ 21/11/2023 đến 28/11/2023

Tổng số sinh viên: 150, gồm:

+ DAN1212: 45 sv

+ DAN1213: 42 sv

+ DAN1216: 44 sv

+ Khóa 18: 1 sv

+ Khóa 19: 1 sv

+ Khóa 20: 17 sv

 

* Đợt 2: từ 30/11/2023 đến 07/12/2023

Tổng số sinh viên: 128 gồm:

+ DAN1211: 38 sv

+ DAN1214: 43 sv

+ DAN1215: 47 sv

 

B. MALAYSIA

Từ ngày 22/11/2023 đến ngày 28/11/2023

Số lượng: 23 sinh viên, gồm:

+ DAN1205: 1

+ DAN1211: 12

+ DAN1212: 3

+ DAN1213: 2

+ DAN1214: 3

+ DAN1215: 1

+ DAN1216: 1

Được đọc 6366 Lần