Thông báo về việc đóng kinh phí Thực tế chuyên môn 1 - Trong nước

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ sáu, 16 Tháng 2 2024 16:53

Trung tâm Tổ chức Sự kiện nhắc lịch đóng kinh phí Thực tế chuyên môn 1 - Trong nước

 

1. Đối tượng đóng kinh phí: các sinh viên đã đăng kí đi Đợt 1 và Đợt 2 của Lịch trình trong nước

    Xem lại danh sách TẠI ĐÂY

 

2. Kinh phí: 5.050.000 đồng / 1 sinh viên

 

3. Thời gian đóng: từ ngày 20/02/2024 đến 23/02/2024

    Sáng: từ 07g30 đến 11g30

    Chiều: từ 13g30 đến 17g00

 

4. Địa điểm đóng: Trung tâm Tổ chức Sự kiện và Du lịch

    Phòng HB.404 (Lầu 4 Khu Hiệu bộ - toà nhà đối diện dãy D ở Cổng An Dương Vương)

 

5. Sau thời gian trên, sinh viên không đóng kinh phí được xem như không tham gia chuyến thực tế và Trung tâm sẽ xoá tên khỏi danh sách đoàn và không giải quyết các khiếu nại.

 

Trân trong ./.

Được đọc 1637 Lần