Danh sách chia xe các Đợt 1, Đợt 2 Thực tế chuyên môn 1 - Trong nước

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 19 Tháng 2 2024 15:33

Khoa Ngoại ngữ thông báo

Danh sách sinh viên đăng kí đi Thực tế chuyên môn 1, Học kì 2, Năm học 2023-2024 - Trong nước

được phân bổ thành các đơn vị xe, cụ thể:

 

1. Đợt 1, từ ngày 11/03/2024 đến ngày 15/03/2024, tổng cộng 147 sinh viên, chia thành:

    Xe số 1: 41 sinh viên

    Xe số 2: 41 sinh viên

    Xe số 3: 40 sinh viên

    Xe số 4: 25 sinh viên

Mỗi xe, Khoa sẽ phân công 1 Giảng viên và 1 Hướng dẫn viên du lịch phụ trách.

 

2. Đợt 2, từ ngày 19/03/2024 đến ngày 23/03/2024, tổng cộng 133 sinh viên, chia thành:

    Xe số 1: 40 sinh viên

    Xe số 2: 41 sinh viên

    Xe số 3: 26 sinh viên

    Xe số 4: 25 sinh viên

Mỗi xe, Khoa sẽ phân công 1 Giảng viên và 1 Hướng dẫn viên du lịch phụ trách.

 

DANH SÁCH CHI TIẾT TẠI ĐÂY   (đã có cập nhật)

 

Trân trọng ./.

Được đọc 2259 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ ba, 20 Tháng 2 2024 10:55