Thông báo họp đoàn Thực tế chuyên môn 1 - Trong nước

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ tư, 21 Tháng 2 2024 16:34
THÔNG BÁO HỌP ĐOÀN TOUR
Thực tế chuyên môn 1 K22
---
Khoa Ngoại ngữ, Trung tâm Tổ chức Sự kiện và Du lịch tổ chức họp đoàn sinh viên đi TTCM1 trong nước.
Nội dung: sinh hoạt quy định, hướng dẫn làm báo cáo thực tế và giải đáp các thắc mắc trước ngày khởi hành.
Thời gian: từ 17g45 đến 19g15 ngày 06/03/2024 (Thứ Tư)
Địa điểm: Hội trường E (lầu 7 dãy E cơ sở chính)
Thành phần:
- Lãnh đạo Khoa NN, Trung tâm Tổ chức Sự kiện Trường ĐHSG
- Bộ môn, Trợ lý Đào tạo Ngôn ngữ Anh
- GV hướng dẫn thực tế
- Chuyên viên Trung tâm Tổ chức Sự kiện
- Sinh viên đăng kí đi TTCM1 Trong nước
---
Khoa Ngoại ngữ kính mời quý Thầy, Cô và yêu cầu sinh viên có mặt tham dự đầy đủ, đúng giờ.
Được đọc 1086 Lần