Dự thảo xây dựng, rà soát, điều chỉnh và cập nhật chuẩn đầu ra Chương trình Đào tạo đại học chu kỳ 2024 -2028

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ tư, 20 Tháng 3 2024 11:15

Khoa Ngoại ngữ thông báo bản Dự thảo xây dựng, rà soát, điều chỉnh và cập nhật chuẩn đầu ra

Chương trình Đào tạo đại học chu kỳ 2024 -2028

của hai ngành Sư phạm Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh.

 

Toàn bộ nội dung Dự thảo xem bên dưới:

 

1. DỰ THẢO NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH

 

2. DỰ THẢO NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

Được đọc 3749 Lần