Danh mục các học phần tương đương chu kỳ 2016-2020 và chu kỳ 2020-2024

Người viết bài:  Danh mục: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Chủ nhật, 25 Tháng 7 2021 08:51

Danh mục các học phần tương đương giữa hai chu kỳ đào tạo: 2016-2020 và 2020-2024

 

* Tải và xem TẠI ĐÂY

* Sinh viên liên hệ cố vấn học tập của mình để được tư vấn đầy đủ.

* Sinh viên phải nộp Đơn xin quy đổi môn học tương đương về Trợ lý Đào tạo khoa trong tuần 1, 2 của Học kì có đăng kí tương ứng.

Được đọc 3848 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ năm, 07 Tháng 10 2021 15:19