Thông báo về việc đăng kí học môn tương đương với môn Luật Kinh doanh

Người viết bài:  Danh mục: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Thứ ba, 21 Tháng 11 2017 16:09

Khoa Ngoại ngữ thông báo đến những sinh viên chưa đăng kí học môn "Luật Kinh doanh":

 

Do sự thay đổi số lượng sinh viên chưa học môn Luật Kinh doanh của ngành Ngôn ngữ Anh (khóa 14, 15 ngành DAN) nên khoa Ngoại ngữ không thể gửi sinh viên học môn tương đương tại khoa Quản trị Kinh doanh (như thông báo trước đây).

 

Được sự cho phép của Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo, khoa Ngoại ngữ thông báo về việc thay đổi phương án học môn học tương đương với môn trên, cụ thể như sau:

 

Từ học kì 2 năm học 2017 - 2018, những sinh viên nào chưa học môn Luật Kinh doanh (mã học phần: 838070) sẽ đăng kí học môn tương đương là môn "PHÁP LUẬT KINH DOANH", mã học phần 867003 (môn chung do phòng Đào tạo mở nhóm và quản lý).

 

Sinh viên lưu ý: sau khi đăng kí xong môn PHÁP LUẬT KINH DOANH trên thì làm đơn xin công nhận học phần tương đương, (tải tại đây) và nộp lại khoa trong vòng 1 tuần sau khi bắt đầu học kì 2. Các trường hợp nộp đơn trễ, khoa không giải quyết.

 

Trân trọng.

 

Được đọc 2659 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ tư, 22 Tháng 11 2017 21:12