LINK THAM GIA BUỔI SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “TRAO ĐỔI NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THỰC TẬP SƯ PHẠM DÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH”

Người viết bài:  Danh mục: THỰC TẬP SƯ PHẠM Thứ năm, 20 Tháng 1 2022 16:47

THÔNG BÁO VỀ BUỔI SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

TRAO ĐỔI NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THỰC TẬP SƯ PHẠM DÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH”

  1. 1.Thời gian: 8g30 ngày 23 tháng 01 năm 2022 (Chủ nhật)
  2. 2.Thành phần tham dự: Sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh Khóa 19 tham gia TTSP1
  3. 3.Hình thức: trực tuyến.

Đường link tham gia: Do giới hạn số lượng người tham của Google Meet, SV tham gia theo hướng dẫn sau:

- Lớp DSA1191 và DSA1192 truy cập vào Room 1: https://meet.google.com/fcw-iewi-gbm

- Lớp DSA1193 truy cập vào Room 2: https://meet.google.com/ukk-zjqm-jxh   

***Ngoài ra, SV theo dõi thông báo về Link phòng họp các đoàn thực tập trên website của Phòng Đào tạo: http://daotao.sgu.edu.vn/thong-bao/link-phong-hop-cac-doan-thuc-tap-su-pham-giang-vien-truong-doan-hop-voi-sinh-vien-doan-thuc-tap          

Được đọc 1523 Lần