DAN17: Thông báo lịch họp hướng dẫn thực tập Học kì 3

Người viết bài:  Danh mục: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Thứ ba, 14 Tháng 7 2020 08:35

Khoa Ngoại Ngữ thông báo đến các sinh viên đã đăng kí thực tập tốt nghiệp

Học kì 3, năm học 2019 - 2020:

 

1. Lịch họp với Ban Chủ nhiệm Khoa, Giảng viên hướng dẫn

- Thời gian: 9g00 ngày 17/7/2020 (thứ sáu)

- Địa điểm: C.C.102

2. Danh sách giảng viên hướng dẫn: (đang cập nhật)

3. Nội dung:

- Ban Chủ nhiệm khoa sinh hoạt quy chế dành cho sinh viên đi thực tập

- Bộ môn hướng dẫn làm báo cáo thực tập tốt nghiệp

- Giảng viên hướng dẫn sinh hoạt theo từng nhóm.

 

(*): Sinh viên thường xuyên truy cập website khoa để theo dõi thông tin mới nhất về địa điểm họp, danh sách giảng viên hướng dẫn.

Trân trọng.

Được đọc 1897 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ năm, 16 Tháng 7 2020 09:55