DAN17: Thông báo thực tập tốt nghiệp Học kì 2, năm học 2021-2022

Người viết bài:  Danh mục: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Thứ bảy, 26 Tháng 12 2020 12:06

Khoa Ngoại Ngữ thông báo đến các sinh viên đã đăng kí thực tập tốt nghiệp Học kì 2, năm học 2021-2022

Thuctap2021 1

 Thuctap2021 2

Được đọc 1990 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ bảy, 26 Tháng 12 2020 12:16