DAN17: Thay đổi thời gian họp hướng dẫn thực tập tốt nghiệp và danh sách giảng viên hướng dẫn

Người viết bài:  Danh mục: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Thứ hai, 11 Tháng 1 2021 09:13

Khoa Ngoại Ngữ thông báo về việc thay đổi thời gian họp hướng dẫn thực tập tốt nghiệp

và danh sách giảng viên hướng dẫn

 

- Thay đổi thời gian họp hướng dẫn thực tập: lúc 09g00 ngày 16/1/2021 (thứ bảy)

- Địa điểm: (đang cập nhật)

- Nội dung:

   + Ban Chủ nhiệm gặp gỡ sinh viên trước khi đi thực tập

   + Trưởng bộ môn hướng dẫn làm nội dung báo cáo thực tập

   + Giải đáp các thắc mắc trong quá trình đi thực tập

   + Hỗ trợ các trường hợp thay đổi. tìm kiếm địa điểm thực tập

* DANH SÁCH NHÓM VÀ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN (đang cập nhật)

Được đọc 1366 Lần