DAN17: Thông báo đăng kí Công ty thực tập tốt nghiệp Học kì II, năm học 2020-2021

Người viết bài:  Danh mục: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Thứ tư, 20 Tháng 1 2021 15:48

Sinh viên đăng kí công ty đi thực tập tốt nghiệp Học kì II, năm học 2020-2021 theo đường liên kết bên dưới.

Thời gian: trước 17g ngày 29/1/2021

Trong trường hợp sinh viên cần hỗ trợ thì liên hệ GVHD của mình.

(*) Sinh viên có thể đăng kí nhiều đơn vị. Lần đăng kí cuối cùng sẽ được ghi nhận.

Trân trọng ./.

 

SINH VIÊN ĐĂNG KÍ CÔNG TY THỰC TẬP TẠI ĐÂY

Được đọc 1979 Lần