Thông báo về việc họp nhóm Thực tập Tốt nghiệp Ngôn ngữ Anh - Học kì phụ, Năm học 2022 - 2023

Người viết bài:  Danh mục: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Thứ sáu, 23 Tháng 6 2023 16:04

Khoa Ngoại ngữ thông báo đến các sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh có đăng kí

Thực tập tốt nghiệp ở Học kì phụ, Năm học 2022 - 2023

----------------------

 

1. Danh sách nhóm: Sinh viên danh sách các nhóm thực tập TẠI ĐÂY

 

2. Lịch họp Trực tuyến với Giảng viên hướng dẫn:

 

Nhóm 1:

  - Ngày họp: 26/06/2023 (Thứ Hai)

  - Giờ họp: 19g00

  - Link họp: https://meet.google.com/mdm-cbjh-pqs

 

Nhóm 2: 

  - Ngày họp: 27/06/2023 (Thứ Ba)

  - Giờ họp: 15g00

  - Link họp: https://meet.google.com/zdv-qmsg-xpp

 

Nhóm 3: 

  - Ngày họp: 28/06/2023 (Thứ Tư)

  - Giờ họp: 20g00

  - Link họp: https://meet.google.com/hoa-zqnj-sbb 

 

Nhóm 4: 

  - Ngày họp: 27/06/2023 (Thứ Ba)

  - Giờ họp: 09g00

  - Link họp: https://meet.google.com/bgz-omma-xah 

 

Nhóm 5: 

  - Ngày họp: 27/06/2023 (Thứ Ba)

  - Giờ họp: 14g00

  - Link họp: https://meet.google.com/pss-civa-ysn

 

Nhóm 6: 

  - Ngày họp: 27/06/2023 (Thứ Ba)

  - Giờ họp: 15g30

  - Link họp: https://meet.google.com/rko-dvcs-ybx

 

3. ĐỊA CHỈ CÁC NHÓM ZALO: Dùng kết nối, nhận thông báo từ GVHD

 

  - Nhóm 1: https://zalo.me/g/thnzyl789

 

  - Nhóm 2: https://zalo.me/g/yicrru922

 

  - Nhóm 3: https://zalo.me/g/nwiycz541

 

  - Nhóm 4: https://zalo.me/g/niclun403

 

  - Nhóm 5: https://zalo.me/g/sqvytx892

 

  - Nhóm 6: https://zalo.me/g/vbxjzf010

 

 

Được đọc 1293 Lần Thay đổi lần cuối lúc Chủ nhật, 25 Tháng 6 2023 09:23