DAN18: Hướng dẫn việc xin vắng học các môn chung trong thời gian đi Thực tế chuyên môn 1

Người viết bài:  Danh mục: THỰC TẾ CHUYÊN MÔN Thứ tư, 20 Tháng 1 2021 16:39

Sinh viên đi Thực tế chuyên môn 1 có học cac môn chung trong thời gian đi thực tế sẽ thực hiện việc xin phép giảng viên vắng học một số buổi, cụ thể như sau:

 

- Bước 1: Sinh viên tải mẫu đơn xin vắng học đính kèm (hoặc tự viết tay) và điền đầy đủ thông tin vào chổ trống.

 

- Bước 2: Sinh viên tải danh sách sinh viên đi thực tế có tên mình (đợt 2, đợt 3) và đính kèm với đơn xin vắng học đã điền (ở bước 1)

 

- Bước 3: Sinh viên nộp đơn xin vắng học kèm danh sách đến giảng viên giảng dạy.

 

SINH VIÊN TẢI DANH SÁCH VÀ MẪU ĐƠN TẠI ĐÂY

Được đọc 1774 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ tư, 20 Tháng 1 2021 16:46