DAN18: Thông báo cơ cấu phân chia đơn vị xe học phần Thực tế chuyên môn 2

Người viết bài:  Danh mục: THỰC TẾ CHUYÊN MÔN Thứ sáu, 05 Tháng 2 2021 12:40

THÔNG BÁO CƠ CẤU XE 2 ĐỢT THỰC TẾ CHUYÊN MÔN 2


Khoa Ngoại Ngữ thông báo cơ cấu xe 2 đợt TTCM2 cụ thể như sau:
- Đợt 1 gồm 175 sinh viên được chia thành 5 xe (3 xe 41 ghế / xe & 2 xe 26 ghế / xe)
- Đợt 2 gồm 174 sinh viên được chia thành 5 xe (3 xe 41 ghế / xe, 1 xe 26 ghế & 1 xe 25 ghế)
* Quy tắc chia xe: theo đơn vị lớp từ 1181 đến 11811. Do có 10 xe tổng cộng nên lớp 11811 sẽ được phân bố sang một số xe khác.
(Danh sách phân bố xe đính kèm).


(*) Về việc đổi xe: Khoa cho phép đổi xe theo quy định sau:
+ Số lượng được đổi: không quá 10 sinh viên / xe (xe lớn) , tối đa 5 sinh viên / xe (xe nhỏ).
+ Bảo toàn nguyên sỉ số của mỗi xe nên sinh viên muốn đổi xe sẽ tìm bạn sinh viên khác đồng ý hoán đổi xe với mình.
+ Thời gian đăng kí đổi xe: từ 5/2/2021 (thứ sáu) đến hết 17g ngày 21/2/2021 (chủ nhật). Ngày 22/2/2021 Khoa sẽ công bố danh sách chính thức.
+ Hình thức đăng kí đổi xe: gửi email đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tiêu đề email: Đăng kí đổi xe TTCM2
Trong email, sinh viên ghi rõ họ tên, lớp, MSSV và số Đợt ( đợt 1, đợt 2), số Xe (xe 1,2,3,4,5) của mình và của bạn sinh viên sẽ đổi với mình.
Đính kèm ảnh chụp thẻ sinh viên của 2 sinh viên để xác nhận sự đồng ý của cả 2.
(*) Trong trường hợp số lượng đăng kí đổi xe vượt trên 10 sinh viên / xe (xe lớn) và tối đa 5 sinh viên / xe (xe nhỏ), Khoa sẽ ưu tiên các trường hợp đăng kí trước (căn cứ theo thời gian gửi email). Các trường hợp khác, Khoa sẽ xem xét sau.

 

Khoa Ngoại Ngữ đề nghị lớp trưởng các lớp thông báo cho sinh viên lớp mình biết và thực hiện.
Trân trọng ./.

Được đọc 1529 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ sáu, 05 Tháng 2 2021 14:45