DAN20: Hướng dẫn xin vắng học môn chung trong thời gian đi Thực tế chuyên môn 2

Người viết bài:  Danh mục: THỰC TẾ CHUYÊN MÔN Thứ ba, 15 Tháng 11 2022 14:27

Sinh viên đi Thực tế chuyên môn 2,

Học kì 1, năm học 2022-2023

có học môn chung trong thời gian đi thực tế sẽ thực hiện việc xin phép giảng viên vắng học một số buổi, cụ thể như sau:

 

- Bước 1: Sinh viên tải mẫu Đơn xin vắng học đính kèm và điền đầy đủ thông tin vào chổ trống (hoặc tự viết tay).

- Bước 2: Sinh viên tải danh sách sinh viên đi thực tế có tên mình (đã phân chia theo từng đợt, từng nhóm, có xác nhận của Khoa) và đính kèm với Đơn xin vắng học đã điền (ở bước 1)

- Bước 3: Sinh viên nộp Đơn xin vắng học kèm danh sách đến giảng viên giảng dạy.

 

SINH VIÊN TẢI DANH SÁCH VÀ MẪU ĐƠN TẠI ĐÂY

Được đọc 1064 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ ba, 15 Tháng 11 2022 16:03