DAN21: Danh sách nhóm Zalo các xe, đợt TTCM2

Người viết bài:  Danh mục: THỰC TẾ CHUYÊN MÔN Thứ năm, 16 Tháng 11 2023 16:10

DANH SÁCH NHÓM ZALO THỰC TẾ CHUYÊN MÔN 2

 

Đợt 1: từ ngày 21/11/2023 đến ngày 28/11/2023

Xe số 1: https://zalo.me/g/qcjqjh339

 

Xe số 2: https://zalo.me/g/hqgksy407

 

Xe số 3: https://zalo.me/g/tsxgci834

 

Xe số 4: https://zalo.me/g/pcnvuv213

 

Đợt 2: từ ngày 30/11/2023 đến ngày 07/12/2023

Xe số 1: https://zalo.me/g/ccgjjn309

 

Xe số 2: https://zalo.me/g/kpjgea762

 

Xe số 3: https://zalo.me/g/dwoiud205

 

Xe số 4: https://zalo.me/g/sizvwj266

 

DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC XE, XEM TẠI ĐÂY

Được đọc 486 Lần