[CC-BTH KQRL] Về kết quả cảnh cáo, buộc thôi học do vi phạm kết quả rèn luyện HK1, 2022-2023 (dự kiến)

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ năm, 06 Tháng 4 2023 11:38

Danh sách xem tại link: https://drive.google.com/file/d/1KMDfFUABf3kM6f2GtMfiiEnzUR_rUmup/view?usp=share_link

Đề nghị sinh viên xem kỹ danh sách và phản hồi với CVHT về kết quả (nếu có). CVHT sẽ tổng hợp và báo về Khoa.

Thời gian phản hồi: đến trước 11h00 ngày 08/4/2023.Được đọc 3816 Lần