Về việc lấy ý kiến góp ý của sinh viên cho hoạt động của nhà trường năm học 2022-2023

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ sáu, 07 Tháng 4 2023 16:05

Căn cứ Thông báo số 685/TB-ĐHSG “Về việc chuẩn bị cho buổi tiếp xúc giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên”, Ban Chủ nhiệm Khoa yêu cầu CVHT các lớp triển khai thực hiện nội dung sau:

- Tiến hành họp lớp lấy ý kiến đóng góp của sinh viên về các hoạt động của nhà trường. Mẫu Biên bản họp lớp và Nội dung lấy ý kiến vui lòng xem tại link: https://docs.google.com/document/d/16PTrU_hQWft_gagt3vxxmuBUGejNRLr5/edit?usp=share_link&ouid=107607450105454319571&rtpof=true&sd=true

*Lưu ý: Các lớp nếu không có ý kiến cũng tiến hành ghi nhận trong Biên bản họp lớp.

- Các lớp upload file Biên bản họp tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1NjdZKgX5n3hsljXy4S8K9R9VKaOm2VHS?usp=share_link

 Đồng thời nộp Biên bản họp bản giấy có đầy đủ chữ ký về Văn phòng khoa.

Thời hạn: trước ngày 15/4/2023

Đề nghị các lớp thực hiện đúng thời hạn. 

Trân trọng./.

Được đọc 3745 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ sáu, 14 Tháng 4 2023 09:08