Về việc đăng ký cấp giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp HK3, 2022-2023

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ ba, 30 Tháng 5 2023 00:00

Sinh viên nếu có nhu cầu xin cấp giấy giới thiệu thực tập thì đăng ký thông tin theo link sau:https://forms.gle/izwsQ9m9mfKq3kVL9

 

*Đợt 1: SV đăng ký từ ngày 01/06/2023 – 11/06/2023 (trước 16h00): đến Văn phòng Khoa nhận giấy giới thiệu vào ngày 13/06/2023.

*Đợt 2: SV đăng ký từ ngày 12/06/2023 – 17/6/2023 (trước 16h00): đến Văn phòng Khoa nhận giấy giới thiệu vào ngày 22/6/2023.

 

Lưu ý:

- Đề nghị sinh viên xem kỹ thông báo và các mốc thời gian thực hiện. Quá thời hạn trên, Khoa sẽ không giải quyết các trường hợp phát sinh.

- Khi nhận giấy giới thiệu, SV ghi số giấy giới thiệu và ký tên vào danh sách.

- SV có thể đăng ký nhiều giấy giới thiệu cho các công ty/cơ quan khác nhau.

- Để tránh lãng phí giấy và thời gian, đề nghị SV đã đăng ký đến nhận giấy giới thiệu TTTN đúng hạn.

Được đọc 2406 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ tư, 31 Tháng 5 2023 15:00