Thông báo lịch họp các nhóm Thực tập tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, Học kì 2, Năm học 2023-2024

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ tư, 21 Tháng 2 2024 07:46

Khoa Ngoại ngữ thông báo đến các sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh có đăng kí Thực tập Tổt nghiệp

Học kì 2, Năm học 2023-2024

về việc họp các nhóm với Giảng viên hướng dẫn, cụ thể như sau:

 

A. SINH VIÊN XEM DANH SÁCH NHÓM TẠI ĐÂY

 

B. LỊCH HỌP VỚI GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

 

1. Nhóm 1

   Hướng dẫn: Tiến sĩ Trần Thế Phi

   Ngày họp: 24/02/2024 (thứ Bảy)

   Giờ họp: 10g00

   Link họp trực tuyến: https://meet.google.com/ogc-bjnm-tir

 

2. Nhóm 2

   Hướng dẫn: Thạc sĩ Võ Thụy Thanh Thảo

   Ngày họp: 24/2/2024 (thứ Bảy)

   Giờ họp: 10g00

   Link họp trực tuyến: https://meet.google.com/smb-zqip-epu

 

3. Nhóm 3

   Hướng dẫn: Thạc sĩ Đặng Quỳnh Liên

   Ngày họp: 22/02/2024 (thứ Năm)

   Giờ họp: 15g15

   Link họp trực tuyến: https://meet.google.com/jax-stnq-jhm

 

4. Nhóm 4

   Hướng dẫn: Thạc sĩ Huỳnh Ngọc Trang

   Ngày họp: 23/02/2024 (thứ Sáu)

   Giờ họp: 14g00

   Link họp trực tuyến: https://meet.google.com/isf-rcuq-pkd

 

5. Nhóm 5

   Hướng dẫn: Thạc sĩ Võ Đào Vương Cơ

   Ngày họp: 24/02/2024 (thứ Bảy)

   Giờ họp: 10g00

   Link họp trực tuyến: https://meet.google.com/rko-dvcs-ybx

 

Khoa đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách các nhóm tham gia dự họp đầy đủ, đúng giờ để được Giảng viên hướng dẫn sinh hoạt, hướng dẫn làm báo cáo thực tập và hỗ trợ các vấn đề khác nếu có.

 

Trân trọng ./.

 

 

 

Được đọc 1848 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ tư, 21 Tháng 2 2024 08:56