[HK2, 2022-2023] Về việc xin cấp giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ tư, 04 Tháng 1 2023 16:37

Sinh viên nếu có nhu cầu xin cấp giấy giới thiệu thực tập thì đăng ký thông tin theo đường link sau: https://forms.gle/DvtiCyGfWvwV4hZt7

*Đợt 1: SV đăng ký từ ngày 04/01/2023 – 11/01/2023 (trước 16h00): đến Văn phòng Khoa nhận giấy giới thiệu vào ngày 13/01/2023.

*Đợt 2: SV đăng ký từ ngày 12/01/2023 – 03/02/2022 (trước 16h00): đến Văn phòng Khoa nhận giấy giới thiệu vào ngày 08/02/2023.

Lưu ý:

- Đề nghị sinh viên xem kỹ thông báo và các mốc thời gian thực hiện. Quá thời hạn trên, Khoa sẽ không giải quyết các trường hợp phát sinh.

- Khi nhận giấy giới thiệu, SV ghi số giấy giới thiệu và ký tên vào danh sách.

- SV có thể đăng ký nhiều giấy giới thiệu cho các công ty/cơ quan khác nhau.

- Để tránh lãng phí giấy và thời gian, SV nào đã đăng ký cấp giấy nhưng KHÔNG đến nhận sẽ bị ghi nhận xử lý.

Được đọc 730 Lần