Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên các khóa, học kỳ II và học kỳ phụ, năm học 2022 - 2023

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ tư, 15 Tháng 2 2023 15:06

Thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên các khóa học kỳ II và học kỳ phụ, năm học 2022 – 2023

 

Khoa thông báo cho sinh viên hệ Đại học chính quy các khóa 19, 20, 21, 22 các nội dung sau:


1. Đối với sinh viên đang thuộc diện chính sách do Nhà trường quản lý và đã được tạm miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2022 – 2023
- Sinh viên tra cứu danh sách, làm theo yêu cầu ở cột Hồ sơ cần bổ sung, tại đường dẫn: https://ctsv.sgu.edu.vn/ndchinh/cdcs4.php

 

2. Đối với sinh viên diện chính sách chưa nộp hồ sơ về phòng Công tác Sinh viên

- Sinh viên nộp mới hồ sơ xin miễn giảm học phí và trợ cấp tại trường, tham khảo các đối tượng tại đường dẫn: https://ctsv.sgu.edu.vn/webin/menutrai/cdcs/31.pdf


3. Cách thức thực hiện
3.1. Sinh viên tải và điền mẫu đơn đối tượng chính sách, tại đường dẫn: https://ctsv.sgu.edu.vn/dd/trai/cdcs.php (phần IV)


3.2. Sinh viên chuẩn bị giấy xác nhận diện chính sách tương ứng (*Lưu ý: nếu giấy xác nhận là bản sao phải có công chứng từ tháng 01/2023).


3.3. Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Công tác Sinh viên – phòng D.001, cơ sở chính (gặp thầy Huỳnh Duy Hải).

 

4. Thời gian thực hiện
- Từ ngày 13/02 đến 17/02/2023: Khoa Toán - Ứng dụng, Nghệ thuật, Giáo dục, Sư phạm Khoa học Tự nhiên, Sư phạm Khoa học Xã hội, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Luật, Môi trường, Thư viện – Văn phòng.

 

- Từ ngày 20/02 đến 24/02/2023: Khoa Điện tử - Viễn thông, Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ, Tài chính – Kế toán, Quản trị kinh doanh, Văn hóa và Du lịch.

 

Được đọc 8755 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ tư, 15 Tháng 2 2023 15:17