Danh sách nhóm Thực tập tốt nghiệp và thông tin GV hướng dẫn HK3,2023-2024

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ sáu, 21 Tháng 6 2024 10:47

Sinh viên xem danh sách đính kèm để biết GV hướng dẫn và xem lịch họp với giảng viên để được hướng dẫn về việc thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp, đồng thời trả lời các thắc mắc nếu có về việc thực tập tốt nghiệp.

 

Danh sách phân nhóm: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19G3Z1ZPh3tCl4Je0uEDnkH_FPfUAam3r/edit#gid=1206223933

 

Nhóm 1: Thầy Trần Thế Phi

                Thời gian họp: 15g00 thứ ba 25/6/2024

                Đường link cuộc họp: https://meet.google.com/sdc-rftu-qqn

Nhóm 2: Cô Võ Thụy Thanh Thảo

                Thời gian họp: 10g00 sáng thứ tư 26/6/2024

                Đường link cuộc họp: https://meet.google.com/jdo-oxwv-cko

Nhóm 3: Cô Đặng Quỳnh Liên

                Thời gian họp: 15g00 thứ tư 26/6/2024

                Đường link cuộc họp: https://meet.google.com/idk-faap-gzs

Nhóm 4: Cô Huỳnh Ngọc Trang

                Thời gian họp: 14g00 thứ ba 25/6/2024

                Đường link cuộc họp: https://meet.google.com/qhz-jkhh-ryp

Nhóm 5: Cô Võ Đào Vương Cơ

                Thời gian họp: 14g00 thứ ba 25/6/2024

                Đường link cuộc họp: https://meet.google.com/rko-dvcs-ybx

Các SV chưa điền form đăng ký về đơn vị thực tập vui lòng truy cập link sau để hoàn tất thông tin https://forms.gle/gb6AYKQwEVkhZPtQA

Hạn chót: 17.00 ngày 24/06/2024

1

3120380070

Phạm Quỳnh

Anh

DAN1201

2

3120380097

Trần Tiến

Đạt

DAN1203

3

3120380129

Trần Thị Thu

Huệ

DAN1203

4

3120380155

Nguyễn Thành

Kiệt

DAN1204

5

3121380174

Nguyễn Tuyết

Ngân

DAN1211

6

3121380124

Lưu Vĩnh

Khánh

DAN1211

7

3120380307

Thái Bình Thủy

Trúc

DAN1211

8

3120380033

Bùi Thị

Oanh

DAN1211

9

3120380334

Lâm Nhã

Vi

DAN1206

10

3120380302

Tạ Vĩnh

Triều

DAN1205

Được đọc 2045 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ sáu, 21 Tháng 6 2024 14:07