Danh sách xét công nhận tốt nghiệp Đợt 2 năm 2024 (dự kiến)

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ ba, 18 Tháng 6 2024 11:54

Khoa Ngoại ngữ gửi danh sách xét công nhận tốt nghiệp Đợt 2 năm 2024 (dự kiến).

- Đối tượng xét đợt này gồm:

+ Sinh viên khóa 20 các ngành sư phạm.

+ Sinh viên khóa trước (17, 18, 19) có nộp đơn xét tốt nghiệp.

- Để tham khảo và phản hồi về danh sách:

+ Sinh viên khóa 20 các ngành sư phạm: liên hệ CVHT

+ Sinh viên khóa trước (17, 18, 19): liên hệ VPK D.105 gặp trợ lý đào tạo ngành.

Thời hạn: trước 9g00 ngày Thứ 5 (20/6/2024).

Trân trọng./.

Được đọc 2750 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ ba, 18 Tháng 6 2024 12:00