Về việc khai báo, đăng ký thông tin chỗ ở và quản lý ngoại trú của sinh viên hệ đại học chính quy năm học 2021 – 2022

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ tư, 01 Tháng 6 2022 10:57

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Số: 951 /TB-ĐHSG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc khai báo, đăng ký thông tin chỗ ở và quản lý ngoại trú của sinh viên 

hệ đại học chính quy năm học 2021 – 2022

 

Căn cứ Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy,

Để có cơ sở trong việc đánh giá rèn luyện và nắm bắt thông tin của sinh viên trong quá trình học tập tại trường cũng như sinh hoạt tại nơi cư trú, Nhà trường thông báo về việc khai báo, đăng ký thông tin chỗ ở và quản lý ngoại trú năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau:

1. Đối tượng thực hiện: Tất cả sinh viên hệ đại học chính quy đang học tập tại trường (trừ các sinh viên đang ở nội trú tại Ký túc xá cơ sở 1 và Ký túc xá tại quận 8).

2. Hình thức khai báo, đăng ký: khai báo trực tuyến qua đường dẫn: 

https://forms.gle/sG62YMNwZN6NiUZu8

3. Thời hạn thực hiện: đến hết ngày 24/6/2022 (Thứ sáu).

 

Lưu ý:

Sinh viên không thực hiện khai báo, đăng ký ngoại trú bị trừ 05 điểm rèn luyện vào mục II.1. Chấp hành tốt nội quy, quy chế của Nhà trường (Phiếu điểm rèn luyện).

- Sinh viên khai báo ngoại trú không trung thực, nếu Nhà trường xác minh với cơ quan địa phương phát hiện thông tin không chính xác, bị trừ 03 điểm rèn luyện vào mục II.1. Chấp hành tốt nội quy, quy chế của Nhà trường (Phiếu điểm rèn luyện).

Trong quá trình thực hiện, sinh viên chưa rõ các quy định, liên hệ trực tiếp phòng Công tác Sinh viên, phòng D.001 - cơ sở chính, số điện thoại: 028.38.305.570 (gặp thầy Hải) hoặc qua hộp thư: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

 

 

Được đọc 6505 Lần