Bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp năm 2022

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 30 Tháng 5 2022 15:28

Vào ngày 02/6/2022, Khoa Ngoại Ngữ tổ chức buổi bảo vệ Khoá Luận Tốt Nghiệp cho sinh viên hai ngành Sư Phạm Tiếng Anh và Ngôn Ngữ Anh, niên khoá 2018 – 2022. Buổi bảo vệ sẽ được diễn ra từ 8 giờ đến 11 giờ 30 tại phòng C.A301, C.A302 và C.A303. Mời giảng viên và sinh viên có quan tâm tham dự.

Trân Trọng.

Được đọc 4677 Lần