Thông báo về việc đăng ký làm KLTN năm học 2018 - 2019

Người viết bài:  Danh mục: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Thứ ba, 24 Tháng 7 2018 10:08

 

 

Thông báo về việc đăng ký làm KLTN năm học 2018-2019

 

Hiện tại, Khoa NN đã nhận đơn đăng ký làm KLTN của SV, trong đó có:

 

-Đối với những đề tài đã được GV đồng ý nhận hướng dẫn (có chữ ký xác nhận): Sau khi Hội đồng Khoa xem xét sẽ có danh sách chính thức chấp thuận thực hiện KLTN.

Đối với những đề tài chưa có sự xác nhận hướng dẫn của GV hoặc không đề xuất GV: Khoa NN đề nghị sinh viên chủ động tự liên hệ với GV xin hướng dẫn KLTN. Nếu GV đồng ý thì sẽ ký xác nhận vào đơn và nộp đơn lại cho Khoa, chậm nhất ngày 26/07/2018.

 

Sau ngày 26/7/2018, Khoa NN sẽ phân công GV hướng dẫn những đề tài còn lại. Khi đó, SV sẽ liên lạc với GV được Khoa phân công hướng dẫn.

 

Đề nghị SV đăng ký làm KLTN thường xuyên theo dõi thông báo của Khoa NN.

 

Lưu ý: Sinh viên nộp lại đơn tại Phòng A009

 

Danh sách SV chưa có sự xác nhận hướng dẫn của GV hoặc chưa bố trí GVHD:

  1. Nguyễn Ngọc Bảo Châu (3115130015)
  2. Lê Thị Thanh Tâm (31151300114)
  3. Trần Mạnh Thành Tâm (31151300116)
  4. Lê Ngọc Anh Thư (3115130135)
  5. Đinh Hoàng Cẩm Tú (3115130151)
  6. Mai Thị Kim Duyên (3115130023)
  7. Trần Phạm Kim Ngân (3115130127)
  8. Trần Phương Thảo (3115130199)

Danh sách giảng viên có thể nhận hướng dẫn:

 

 

Họ tên

Email

1

Trần Quang Loan Tuyền

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Lê Hà Tố Quyên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguyễn Phạm Phương Khánh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Đặng Quỳnh Liên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Bùi Diễm Hạnh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Trung Thảo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Võ Thụy Thanh Thảo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Nguyễn Quang Minh Triết

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Lê Thị Thanh Hà

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

KHOA NGOẠI NGỮ

Hiện tại, Khoa NN đã nhận đơn đăng ký làm KLTN của SV, trong đó có:

 

 -Đối với những đề tài đã được GV đồng ý nhận hướng dẫn (có chữ ký xác nhận): Sau khi Hội đồng Khoa xem xét sẽ có danh sách chính thức chấp thuận thực hiện KLTN
Được đọc 9879 Lần