Lưu ý
  • Lack of access rights - File 'http:/lh6.googleusercontent.com/A8_Ln8VscjkTtW53PUshR1S-nFC5idccW_SNGeyujLlhjvhWrHiEP7gWQeKmpBBFrkeiuXG4rB6DFFJXeeSAVEMTuAEs0uH-iLS2_sXbZuT_WoGhTaYNadPEgSlQDpqdeyUzgqM'
  • Lack of access rights - File 'http:/lh6.googleusercontent.com/A8_Ln8VscjkTtW53PUshR1S-nFC5idccW_SNGeyujLlhjvhWrHiEP7gWQeKmpBBFrkeiuXG4rB6DFFJXeeSAVEMTuAEs0uH-iLS2_sXbZuT_WoGhTaYNadPEgSlQDpqdeyUzgqM'

[NCKH-SV] VỀ VIỆC NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN NĂM 2021-2022

Người viết bài:  Danh mục: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Thứ năm, 08 Tháng 4 2021 08:17

Sinh viên đăng ký đề tài NCKH năm 2021-2022. Sinh viên xem hướng dẫn đăng ký bên dưới.

Hồ sơ đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm 2021 – 2022 gồm:

  • Danh sách các đề tài được khoa đề xuất đăng ký thực hiện năm học 2021 – 2022 (mẫu ĐHSG/NCKHSV_07)

  • Bản thuyết minh của mỗi đề tài đã đăng ký (mẫu ĐHSG/NCKHSV_01)

Trợ lý NCKH của khoa nộp hồ sơ đăng ký đề tài NCKH của SV năm học 2021-2022 từ 7/06/2021 đến 30/07/2021

 

page2image50023056

Được đọc 3444 Lần