Thảo Nguyên

Thảo Nguyên

Công tác Cố vấn học tập

Danh mục: QUY CHẾ/QUY ĐỊNH
Thứ hai, 03 Tháng 10 2022 10:51
NN-Hồ sơ nguyên tắc CVHT (Văn bản hướng dẫn)   https://drive.google.com/drive/folders/1fFAM6S0kj0hyurSALo8TUS8RyUXi448h?usp=sharing        ...
Kính gửi quý thầy cô CVHT các lớp, Phòng Công tác sinh viên đã phát hành danh sách chính thức kết quả Cảnh cáo và Tạm dừng học của SV do vi phạm KQRL ở HK2, 2020-2021. Quý thầy cô tiến hành họp lớp làm việc với các SV có tên trong 02 danh sách trên. - Danh sách và mẫu Biên bản họp đã được upload trong link Drive đính kèm bên dưới. - Sau khi họp ...
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢNG GHI ĐIỂM RÈN LUYỆN       HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN        ...
Sinh viên nếu có nhu cầu xin cấp giấy giới thiệu thực tập thì đăng ký thông tin theo đường link sau: https://forms.gle/x1UTD1ncUsZhRgEn8   *Đợt 1: SV đăng ký từ ngày 16/5/2022 – 27/5/2022 (trước 16h00): đến Văn phòng Khoa nhận giấy giới thiệu vào ngày 31/5/2022. *Đợt 2: SV đăng ký từ ngày 28/5/2022 – 15/6/2022 (trước 16h00): đến Văn ph...
Sinh viên nếu có nhu cầu xin cấp giấy giới thiệu thực tập thì đăng ký thông tin theo link sau: https://forms.gle/hbFgHhjzyobStq4r5 *Đợt 1: SV đăng ký từ ngày 03/01/2022 – 07/01: đến Văn phòng Khoa nhận giấy giới thiệu vào ngày 11/01/2022. *Đợt 2: SV đăng ký từ ngày 11/01 – 17/01: đến Văn phòng Khoa nhận giấy giới thiệu vào ngày 18/01/2022. ...

Về việc rà soát, bổ sung thông tin BHYT 2022

Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG
Thứ năm, 16 Tháng 12 2021 16:52
  Lưu ý: - SV xem kỹ nội dung thông báo và thực hiện đúng theo yêu cầu. - SV tải danh sách "SV đóng tiền BHYT 2022 đã khai thông tin trên VssID" đính kèm thông báo. - DSSV Khóa 21 từ đầu năm nên mặc định mã lớp là DAN1211 và DSA1211. SV không cần điều chỉnh thông tin này.        ...