LỊCH CÔNG TÁC CỦA VĂN PHÒNG KHOA TRONG 3 TUẦN (24/12/2018 – 13/01/2018)

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ sáu, 21 Tháng 12 2018 17:30

Trong 03 tuần diễn ra kỳ thi Kết thúc học phần HK1 – 2018-2019, Văn phòng Khoa Ngoại ngữ thông báo đến toàn thể sinh viên lịch công tác như sau:

- Đối với toàn thể sinh viên:

   + Sinh viên nào chưa đăng ký giáo trình, đến văn phòng Khoa để đăng ký trước ngày thứ 4 - 26/12/2018.

  + Khoa KHÔNG giải quyết các vấn đề về phát, đóng dấu, xác nhận Phiếu ghi nhận các hoạt động rèn luyện.

   + Các lớp chú ý theo dõi thông báo trên web Khoa về việc thực hiện đánh giá điểm rèn luyện và nhận giáo trình của HK2 2018-2019.

 

- Đối với sinh viên Khóa 18: từ ngày thứ 2, 24/12/2018 Khoa sẽ ngưng phát đồng phục thể dục và sẽ bắt đầu phát lại vào ngày 14/01/2018 (theo khung thời gian trong thông báo: http://dfl.sgu.edu.vn/component/k2/item/1076-thong-bao-cho-sinh-vien-khoa-18-ve-viec-nhan-dong-phuc-the-duc.html

- Đối với sinh viên Khóa 14, 15: tải mẫu giấy giới thiệu tại http://dfl.sgu.edu.vn/dao-tao/thuc-tap-tot-nghiep/item/1079-dan16-ma%CC%83u-gia%CC%81y-de%CC%80-nghi%CC%A3-ca%CC%81p-gia%CC%81y-gio%CC%81i-thie%CC%A3u-thu%CC%A3c-ta%CC%A3p.html và điền đầy đủ thông tin, nộp xuống Văn phòng Khoa  đến nhận lại vào thứ 6 hàng tuần từ 21/12 – 12/01

Xem chi tiết thông báo tại http://dfl.sgu.edu.vn/dao-tao/thuc-tap-tot-nghiep/item/1078-dan15-thong-ba%CC%81o-thu%CC%A3c-ta%CC%A3p-to%CC%81t-nghie%CC%A3p-ho%CC%A3c-ki%CC%80-2-nam-ho%CC%A3c-2018-2019.html)

Được đọc 4521 Lần