Thông báo về việc tạm nghỉ học do giảng viên đi công tác

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 14 Tháng 1 2019 07:55

Khoa Ngoại ngữ thông báo:

 

Do một số giảng viên đi công tác, hướng dẫn học phần Thực tế Chuyên môn 2 tại miền Bắc nên sẽ tạm nghỉ dạy các lớp, cụ thể như sau:

 

1. Danh sách giảng viên đi công tác:

  - Cô Phạm Thị Anh Đào

  - Cô Trần Quang Loan Tuyền

  - Cô Lê Thị Đài Trang

 

2. Thời gian đi công tác: từ ngày 14/01/2019 (thứ hai) đến hết ngày 27/01/2019 (chủ nhật)

 

3. Lưu ý về việc tạm nghỉ học: Tất cả các lớp học do cô Anh Đào, cô Loan Tuyền, cô Đài Trang giảng dạy sẽ tạm nghỉ học trong thời gian nêu trên. Sau thời gian trên, sinh viên các lớp trên sẽ đi học lại bình thường theo thời khóa biểu. Giảng viên sẽ thống nhất lịch dạy và học bù với sinh viên sau.

 

Trân trọng.

Được đọc 7192 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ hai, 14 Tháng 1 2019 08:11