Thông báo về việc lấy ý phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1 năm học 2019-2020

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 25 Tháng 11 2019 09:47

Năm học 2019-2020, phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục (KT&ĐBCLGD) sẽ tổ chức việc lấy ý kiến theo hình thức trực tuyến trên hệ thống Edusoft.Net qua cổng thông tin đào tạo của Nhà trường. Cụ thể việc lấy ý kiến thực hiện theo hai hình thức sau:

 

-          Trực tuyến thông qua hệ thống Edusoft.net: 95% số nhóm lớp

-          Trực tuyến bằng phiếu giấy do thư ký phát: 5% số nhóm lớp

 

 

Thời gian thực hiện:

  1. Từ 25/11/2019 đến 12/12/2019: Các cố vấn học tập phổ biến thông tin về việc lấy ý kiến phản hồi đến sinh viên
  2. Từ 25/11/2019 đến 13/12/2019: Phòng KT&ĐBCLGD thực hiện lấy ý kiến phản hồi trực tiếp tại một số nhóm lớp bằng hình thức phát phiếu
  3. Từ 13/12/2019 đến 27/12/2019: Sinh viên thực hiện lấy ý kiến phản hồi trực tuyến qua cổng thông tin đào tạo của nhà trường.
  4. Từ 07/01/2020 đến 17/01/2020: Sinh viên thực hiện lấy ý kiến phản hồi bổ sung 
  5. Để có thêm  thông tin đầy đủ, chi tiết, đề nghị quý thầy cô, các bạn sinh viên tải file đính kèm bên dưới.
Được đọc 5778 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ hai, 25 Tháng 11 2019 09:52