Thông báo về việc miễn giảm học phí, trợ cấp tại trường cho sinh viên thuộc các diện chính sách học kỳ I năm học 2019-2020

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 25 Tháng 11 2019 10:07

Thông báo về việc miễn giảm học phí, trợ cấp tại trường cho sinh viên thuộc các diện chính sách học kỳ I năm học 2019-2020

 

Quyết định số 2960/ QĐ-ĐHSG ngày 18 tháng 11 năm 2019: tải file đính kèm

 

Danh sách sinh viên thuộc diện chế độ chính sách được miễn giảm học phí, nhận trợ cấp tại trường học kỳ I, năm học 2019 – 2020 (chính thức): http://ctsv.sgu.edu.vn/index.php/18-chedochinhsach/169-danh-sach-sinh-vien-thu-c-di-n-ch-d-chinh-sach-du-c-mi-n-gi-m-h-c-phi-nh-n-tr-c-p-t-i-tru-ng-h-c-ky-i-nam-h-c-2019-2020-chinh-th-c

 

* Lưu ý:

- Các sinh viên được miễn giảm học phí (danh sách 1): khi đăng ký môn học học kỳ II sinh viên xem kỹ thông tin Số tiền được miễn giảm/phải đóng. Sinh viên Khóa 19 thuộc diện chính sách đã đóng tiền học phí tạm thu nhập học đầu năm (4 triệu): từ ngày 25/11/2019 tiếp tục theo dõi thường xuyên trên trang web nhà trường (sgu.edu.vn) để xem hướng dẫn thông báo hoàn trả.

- Các sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập, nhận các loại trợ cấp tại trường (danh sách 2, danh sách 3, danh sách 4): từ ngày 01/12/2019 sinh viên lên nộp Giấy xác nhận mở tài khoản hoặc Giấy in sao kê tài khoản của ngân hàng tại phòng Kế hoạch Tài chính nhà trường (HB006 tầng trệt khu Hiệu bộ) để trường làm thủ tục chuyển khoản.

 

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ phòng Công tác sinh viên (HB206 khu Hiệu bộ, cơ sở chính) gặp thầy Hải để được giải quyết.

Được đọc 2471 Lần