Tọa đàm "Tìm hiểu học phần Thực tập Sư Phạm 1 dành cho sinh viên ngành Sư Phạm tiếng Anh khóa 15"

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ tư, 17 Tháng 1 2018 11:30
 
Khoa Ngoại ngữ tổ chức buổi tọa đàm "Tìm hiểu học phần Thực tập Sư Phạm 1 dành cho sinh viên ngành Sư Phạm tiếng Anh khóa 15"
 
Thời gian: từ 8g đến 11g ; thứ Bảy ngày 20 tháng 1 năm 2018
 
Địa điểm: Hội trường B
 
Đề nghị sinh viên các lớp Sư Phạm tiếng Anh khóa 15 có mặt đầy đủ. Các lớp trưởng phụ trách điểm danh và nộp lại danh sách sinh viên vắng mặt vào cuối buổi họp
 
Kính đề nghị các cố vấn học tập của những lớp Sư Phạm Anh khóa 15 nhắc nhở và đôn đốc các em
Được đọc 2294 Lần