Thay đổi thời gian Báo cáo chuyên đề: Mô hình "Vừa học vừa chơi" (Education Entertainment)

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ tư, 17 Tháng 1 2018 14:59

Khoa Ngoại ngữ xin thông tin đến các bạn buổi báo cáo chuyên đề của GS. Michael Lavin - Nhà tâm lý học người Mỹ.

 

Thời gian tập trung: 08g00

 

Địa điểm: Hội trường A, cơ sở chính

 

Đề nghị các bạn sinh viên đã đăng ký tham gia chú ý và tập trung đầy đủ đúng giờ để buổi báo cáo chuyên đề được thành công tốt đẹp.

Được đọc 2329 Lần