Về việc thực hiện phiếu khảo sát trực tuyến (đề nghị tất cả sinh viên thực hiện)

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ năm, 05 Tháng 4 2018 09:08

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ khảo sát nhu cầu về học liệu ngoại ngữ trực tuyến mở của Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020, theo sự chỉ đạo của Ban chủ nhiệm Khoa:

 

Khoa Ngoại ngữ đề nghị tất cả sinh viên thực hiện phiếu khảo sát trực tuyến:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYb5KbFeLLmGmmfQN7FYJ2ji738wsIsIy9qkgT4YdqQjO1qg/viewform?c=0&w=1                     

Thời gian thực hiện: đến hết ngày 8/4/2018.

 

Sinh viên thực hiện xong chụp lại màn hình để làm minh chứng. Lớp trưởng các lớp tổng hợp và lập danh sách sinh viên đã hoàn thành (kèm theo minh chứng của các bạn) gửi về email Khoa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Yêu cầu:

Tiêu đề email: Tên lớp_Danh sách thực hiện phiếu khảo sát trực tuyến

Tên file danh sách tổng hợp: Tên lớp_Danh sách thực hiện phiếu khảo sát trực tuyến

Tên minh chứng (ảnh chụp màn hình): Lớp_Tên sinh viên

 

Đây là căn cứ để Khoa tính điểm rèn luyện sau này nên đề nghị sinh viên các lớp thực hiện nghiêm túc thông báo trên.   

Được đọc 3546 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ năm, 05 Tháng 4 2018 09:30