Thông báo Về việc Nộp Khóa luận Tốt nghiệp năm học 2017 - 2018

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 23 Tháng 4 2018 10:22

Theo kế hoạch về việc nộp bài Khóa luận Tốt nghiệp và ngày bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp sinh viên năm học 2017 - 2018, khoa Ngoại ngữ thông báo tới các bạn sinh viên thông tin như sau:

 

 - Nộp KLTN: ngày 04/5/2018 (từ 08g00 đến 11g30)

 

Nộp ba (03) bản KLTN có đầy đủ chữ ký tác giả và 200.000 lệ phí tổ chức bảo vệ KLTN

 

Nộp tại phòng: A.009 (Gặp Thầy Thái)

 

 - Bảo vệ KLTN: 07g00 ngày 19/05/2018 (Địa điểm sẽ thông báo sau)

 

Khoa không giải quyết tất cả các trường hợp nộp bài KLTN trễ và vắng mặt tại buổi bảo vệ.

 

Trân trọng./.

Được đọc 1456 Lần