THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ 3, 2017 - 2018

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ sáu, 04 Tháng 5 2018 12:56

 

Kính đề nghị quý thầy cô Cố vấn học tập các khóa theo dõi và thông báo cho các sinh viên khóa hệ CĐ và ĐH Chính quy thực hiện theo thông báo:

 

Thông báo từ trang Web của trường ĐHSG:

https://sgu.edu.vn/lich-thu-hoc-phi-hkiii-sv-nsp-va-tien-hoc-lai-sv-sp-khoa-13-14-15-16-17-he-cd-dh-nam-2017-2018/

 

 

TB-hoc-phi-HK3-17-18-1

TB-hoc-phi-HK3-17-18-2

 

 

 

CHÚ Ý: THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ ĐÚNG HẠN

 

TB-hoc-phi-HK3-17-18-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Được đọc 1606 Lần