Về việc triển khai thực hiện đánh giá điểm rèn luyện HK2 2017-2018

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 21 Tháng 5 2018 09:59

  *Kể từ học kỳ 2 năm học 2017-2018 trở đi, sinh viên sẽ tự tải về các mẫu phiếu làm điểm rèn luyện    Các lớp tải các biểu mẫu được đính kèm ở phía cuối thông báo này.

 

 Hồ sơ điểm rèn luyện của tập thể lớp hợp lệ bao gồm (xếp theo đúng thứ tự sau đây):

1. Bảng ghi điểm rèn luyện của Phòng Công tác sinh viên.

    Yêu cầu: Lớp trưởng đến Văn phòng Khoa A009 để nhận Bảng ghi điểm rèn luyện từ 21/5/2018 đến 25/5/2018.

2. Biên bản họp lớp xét kết quả rèn luyện của sinh viên: phải có đầy đủ chữ ký của Ban cán sự lớp.

    (Mẫu 1- 01 biên bản/lớp)

3. Danh sách các hoạt động. (Mẫu 2 – 01 bản/lớp)

4. Bảng thống kê danh sách sinh viên tham gia hoạt động ngoại khóa. (Mẫu 3 – 01 bản/lớp)

5. Phiếu đánh giá kết quả điểm rèn luyện bấm kèm Phiếu ghi nhận các hoạt động rèn luyện đã tham gia của sinh viên vào mặt sau (bấm kèm các giấy chứng nhận khác nếu có: mùa hè xanh, hiến máu tình nguyện, câu lạc bộ,…). (Mẫu 4 – 01 bản/sinh viên).

   Yêu cầu: lớp trưởng đánh số thứ tự theo thứ tự trong bảng ghi điểm rèn luyện vào góc trên bên phải của Phiếu đánh giá kết quả điểm rèn luyện.

6. Danh sách thành viên tham gia các hoạt động khác nếu có (VD: đóng tiền quyên góp, đi từ thiện,…).

    Lưu ý: phải có xác nhận của đơn vị, tổ chức.

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Bước 1: Sinh viên và lớp trưởng thực hiện chấm điểm hoạt động vào phiếu đánh giá kết quả điểm rèn luyện, ghi điểm học tập của HK1 (điểm TB học kỳ hệ 4), lưu ý chừa trống các phần tổng điểm để chờ khi có điểm học tập HK2 sẽ ghi sau. Lớp trưởng thu đủ hồ sơ, báo cho CVHT biết và nộp tất cả hồ sơ xuống Khoa để kiểm tra.

Thời gian hoàn thành Bước 1: từ 22/5/2018 đến 08/6/2018.

 

Bước 2: Khi có điểm học tập HK2, lớp trưởng sẽ đến văn phòng Khoa điền điểm học tập vào từng phiếu, tính tổng điểm, ghi xếp loại. Vì vậy đề nghị các lớp trưởng chủ động theo dõi điểm học tập HK2.

Thời gian hoàn thành Bước 2: tính từ lúc P.Đào tạo thông báo điểm HK2 đến hết ngày 25/6/2018.

 

Một số lưu ý:

-      Lớp trưởng chịu trách nhiệm chính trong việc tính điểm rèn luyện. Lớp trưởng có thể huy động các thành viên khác trong Ban cán sự lớp, Ban chấp hành Đoàn-Hội lớp hỗ trợ để hoàn thành đúng thời hạn. Nếu không hỗ trợ, các thành viên đó sẽ bị trừ điểm rèn luyện ở phần chức vụ.

-        Kính đề nghị quý thầy cô CVHT theo dõi, đôn đốc việc tính điểm rèn luyện của lớp theo kế hoạch của Khoa.

-         Khoa sẽ không tiếp nhận các hồ sơ điểm rèn luyện không đầy đủ, không đúng yêu cầu.

-        Ban cán sự lớp nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa A009. SĐT: 028 39235349 (gặp thầy Nam hoặc cô Nguyên).

 

Quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên: xem nội dung chi tiết trong Sổ tay sinh viên (tr43-tr51)

 

Được đọc 3420 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ hai, 21 Tháng 5 2018 11:17