THÔNG BÁO CHO SINH VIÊN DSA KHÓA 14 TRỞ VỀ TRƯỚC

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ năm, 15 Tháng 11 2018 08:48

Những SV của Khóa 14 trở về trước chưa thực tập Sư phạm 1 hoặc Thực tập Sư phạm 2 và đến thời điểm này đã đủ điều kiện để thực tập yêu cầu liên hệ với Cô Nguyễn Hoàng Mỹ Thanh – 0918 445 336 để nhận trường thực tập.

Hạn chót: 19/11/2018.

Sau thời hạn trên, SV tự chịu trách nhiệm về việc thực tập của mình.

Trân trọng./.

Được đọc 3686 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ năm, 15 Tháng 11 2018 09:26