THÔNG BÁO: VỀ VIỆC HỌP THỰC TẬP SƯ PHẠM K15, K16 - NH 2018-2109

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ năm, 15 Tháng 11 2018 09:28

Thành phần tham dự: Lớp trưởng các lớp DSA15, DSA16  (Nếu Lớp trưởng không thể tham dự đề nghị cử đại diện khác tham dự để đảm bảo quyền lợi của lớp mình)

 

Thời gian: 11h30, thứ 6, 16/11/2018.

Địa điểm: Phòng Lab 1 – Khoa Ngoại ngữ.

Người phụ trách: Cô Nguyễn Hoàng Mỹ Thanh – 0918 445 336.

 

Được đọc 3722 Lần