Thông báo về môn Lý luận dạy học tiếng Anh 1 (ngành SPTA)

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 10 Tháng 12 2018 15:30

Đề nghị sinh viên Khóa 15, 16, 17 chưa học hoặc rớt môn Lý luân dạy học tiếng Anh 1 làm đơn và liên hệ cố vấn học tập để tập hợp đơn và xin phòng đào tạo.

Hạn chót: Sáng 11/12/2018

Được đọc 3067 Lần