Về việc gia hạn thêm thời gian mua BHYT sinh viên năm 2019

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 10 Tháng 12 2018 16:18

Hạn chót đăng ký BHYT thêm: 13/12/2018

Sau thời hạn này nhà trường sẽ tạm ngưng việc đăng ký BHYT năm 2019.

 Yêu cầu cho sinh viên:

- Xem mã bệnh viện và đăng ký đầy đủ thông tin đúng theo mẫu danh sách đã đính kèm trong thông báo trước và gửi về email Khoa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Tiêu đề email ghi rõ: Tên lớp_Họ tên_MSSV_Đăng ký BHYT 2019.

- Sinh viên nào không thực hiện theo đúng yêu cầu và thời hạn trên Khoa sẽ không giải quyết.

Được đọc 2567 Lần