Lịch thu học phí và học phí học lại Học kỳ 2, năm học 2018 - 2019

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ ba, 11 Tháng 12 2018 15:28

Kính đề nghị quý thầy cô Cố vấn học tập thông báo cho các lớp, toàn thể sinh viên Khoa Ngoại ngữ chú ý theo dõi và thực hiện.

 

 

Hoc.phi.NSP-SP.HK2.18-19 1

Hoc.phi.NSP-SP.HK2.18-19 2

 

 

Hoc.phi.hoc.lai.LT.HK2.18-19

Được đọc 2760 Lần