Về việc đăng ký tài liệu học tập chuyên ngành của Khoa Ngoại ngữ cho HK2 năm học 2018 -2019

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ ba, 11 Tháng 12 2018 10:59

Lớp trưởng các lớp tiến hành cho sinh viên đăng ký tài liệu theo file đính kèm ở cuối thông báo (gồm 02 file dành cho ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Sư phạm Tiếng Anh. Nếu SV nào có nhu cầu đăng ký thêm tài liệu khác ngành hoặc ngoài danh sách, báo cho Lớp trưởng để ghi thêm vào).

Lưu ý: Lớp trưởng nhớ ghi tên lớp trên mẫu phiếu, tính tổng số tiền.

Sau khi hoàn tất đăng ký số lượng, lớp trưởng các lớp gửi file đăng ký về email Khoa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. in danh sách đăng ký + tiền nộp về Văn phòng Khoa A009.

Tiêu đề email ghi rõ: Tên lớp_Đăng ký tài liệu học tập HK2-2018-2019. (Nếu có thắc mắc, gửi về email Khoa hoặc liên hệ trực tiếp Văn phòng Khoa)

Thời gian thực hiện: từ 12/12 đến hết ngày 20/12/2018.

Đề nghị các lớp trưởng thực hiện thông báo đúng thời hạn và yêu cầu./.

Được đọc 3630 Lần