Về việc thực hiện đánh giá điểm rèn luyện HK2, 2019-2020

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ sáu, 26 Tháng 6 2020 19:39

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

-      Mỗi SV tự điền phiếu 4a và phiếu 4b và nộp cho Lớp trưởng:

*Đối với phiếu 4a – Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên:

1) Điền đầy đủ thông tin cá nhân

2) Ghi điểm học tập của HK1/19-20 và HK2/19-20 (hệ 4)

3) Ghi điểm hoạt động

4) Ký tên và nộp cho Lớp trưởng.

*Đối với phiếu 4b – Phiếu xác nhận hoạt động:

1) Từ 27/6/2020 – 29/6/2020: Sinh viên điền thông tin trực tiếp trên file (thông tin cá nhân, hoạt động đã tham gia căn cứ theo Mẫu 3 - Danh sách các hoạt động) và gửi lại file cho lớp trưởng tổng hợp.

2) Từ 30/6/2020 – 03/07/2020: Lớp trưởng in từng file mẫu 4b của sinh viên trong lớp và nộp cho Đoàn Khoa xác nhận hoạt động tại phòng Lab 1.

3) Ngày 06-07/2020: Lớp trưởng đến phòng Lab 1 nhận lại phiếu xác nhận của lớp để tiến hành đánh giá điểm rèn luyện.

-      Lớp trưởng sau khi thu các phiếu 4a-4b của SV:

1) Chấm điểm hoạt động (cột Lớp đánh giá) căn cứ theo Phiếu 4a và Danh sách thang điểm các hoạt động.

2) Tính điểm tổng từng phần và điểm tổng cuối phiếu, ghi cả 02 dòng cuối “Điểm kết luận của Hội đồng đánh giá cấp Khoa”“Xếp loại” vào cuối phiếu.

4) Bảng ghi điểm rèn luyện của Phòng Công tác sinh viên:

- Mỗi lớp tự in danh sách trong file đính kèm dưới thông báo này.

- Lớp trưởng ghi đầy đủ điểm rèn luyện vào dòng “Điểm” và Xếp loại vào cột “Ghi chú”. (Tra cứu mức Xếp loại trong Sổ tay sinh viên)

5) Lớp trưởng ký tên.

6) Trình Cố vấn học tập kiểm tra kỹ và ký tên.

 

II. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ ĐIỂM RÈN LUYỆN

-       Từ ngày 13/07/2020 đến ngày 16/07/2020, các lớp nộp hồ sơ điểm rèn luyện để Khoa kiểm tra phần điểm các hoạt động và thành phần hồ sơ. Khi có điểm học tập HK2, lớp trưởng sẽ hoàn thiện phiếu điểm rèn luyện của lớp. 

Địa điểm: Văn phòng Khoa (D105).

Lưu ý:

-   Khoa chỉ thu các hồ sơ đầy đủ và nộp đúng thời hạn. Sau thời hạn trên, CVHT và SV tự chịu trách nhiệm về điểm rèn luyện của lớp mình.

-       Sau khi chấm điểm, CVHT/lớp trưởng photo lưu lại Bảng ghi điểm rèn luyện để đối chiếu sau này, đồng thời công bố kết quả để SV kiểm tra.

-       Quy định, hướng dẫn, thành phần hồ sơ điểm rèn luyện cụ thể xem tại đây: http://dfl.sgu.edu.vn/bieu-mau/item/1083-quy-trinh-trien-khai-thuc-hien-viec-danh-gia-diem-ren-luyen-cua-sinh-vien-khoa-ngoai-ngu-vb1-%E2%80%93-chinh-quy.html

-       Các lớp trưởng có thắc mắc vui lòng gửi về email Khoa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Được đọc 11419 Lần Thay đổi lần cuối lúc Chủ nhật, 28 Tháng 6 2020 19:48